Städning

 

Järfällahus har tre entreprenörer som arbetar med städning av allmänna utrymmen i våra fastigheter. Städning utförs i regel en gång per vecka i tvättstugor och portuppgångar och en gång i månaden i källarutrymmen. I varje port finns anslag om när städning sker i respektive fastighet.

Akut städning

Vid akut behov av städning kontakta felanmälan på tel 08-580 836 00 så att vi kan se till att en städentreprenör kommer ut till din fastighet.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN